General terms & conditions

   

 
Our General Terms & Conditions (in Dutch)
 

 

Algemene voorwaarden voor Curiosa Cabinet - curiosacabinet.com

 

Artikel 1 Inhoud

Algemene voorwaarden van de onderneming (Curiosa Cabinet) die van toepassing zijn op de bestelling door de koper (consument, klant) die via de webshop www.curiosacabinet en de levering van die bestelling door Curiosa Cabinet.


Artikel 2 Identiteit van de onderneming

Curiosa Cabinet B.V.
Prinsengracht 1081
1017 JH  Amsterdam
Telefoonnummer: +31 (0) 6 42297793
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 87010917
Btw-identificatienummer: NL864175772B01
Rekeningnummer: NL33 KNAB 02 5794 4524 t.n.v. Curiosa Cabinet


Artikel 3 Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via de webshop curiosacabinet.com. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

3.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

3.3 Curiosa Cabinet behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. 


Artikel 4 Persoonsgegevens

4.1 De gegevens die door de koper worden verstrekt, worden door Curiosa Cabinet vertrouwelijk behandeld. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.

 
Artikel 5 Het aanbod

5a Nieuwe artikelen: afmetingen op de website zijn bij benadering. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Artikelen worden zo goed mogelijk gefotografeerd, maar er kunnen kleine kleurverschillen optreden.

5b Gebruikte artikelen: bij de gebruikte artikelen die Curiosa Cabinet verkoopt (aangemerkt met ‘vintage’ in de producttitel en productomschrijving), zijn eventuele gebruikssporen niet uit te sluiten. Zonder opvragen van nadere informatie gaat u akkoord met de staat waarin het artikel zich bevindt. Wij proberen zo zorgvuldig mogelijk in de productomschrijving te zetten of op de foto’s  te laten zien in welke staat het product op dat moment is. Wilt u zeker weten dat de staat van het product aansluit bij uw verwachtingen, dan raden wij u aan het product eerst te komen bekijken in onze fysieke winkel.

5b.2 Informatie, omschrijving, foto’s/ afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt door Curiosa Cabinet met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Curiosa Cabinet garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien het product in overduidelijke mate afwijkt van de gegevens op de website, zal Curiosa Cabinet passende maatregelen treffen om de koper tegemoet te komen.

5b.3 Curiosa Cabinet verkoopt verlichting (lampen) veelal met de originele bedrading die niet altijd (meer) aan de huidige regels/ maatstaven voldoen. Curiosa Cabinet raadt aan, voor gebruik, een elektricien te raadplegen. Curiosa Cabinet verkoopt de lamp normaliter exclusief gloeilamp.


Artikel 6 Prijzen & betaling

6.1 Alle door Curiosa Cabinet vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro´s en inclusief BTW zoals van toepassing in Nederland. Alle prijzen zijn exclusief verzend- of bezorgkosten. Tweedehands /vintageartikelen kunnen onder een ander BTW-tarief vallen, omdat – mogelijk op een deel van de verkoopprijs – de margeregeling van toepassing is.

6.2 Curiosa Cabinet behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Ondanks grote zorgvuldigheid kan het voorkomen dat er een fout wordt gemaakt bij het invoeren van de prijs of kortingscode, of dat er sprake is van druk- en/of zetfouten. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

6.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de website met betrekking tot die speciale aanbieding.

6.4 Bestellingen via de website van Curiosa worden in behandeling genomen, zodra het verschuldigde bedrag in zijn geheel op de bankrekening van Curiosa Cabinet is bijgeschreven. Mochten er onverhoeds problemen met uw online betaling (IDeal, creditcard, Paypal) zijn opgetreden, dan ontvangt de koper binnen 5 werkdagen een herinnering. Wordt hieraan door de koper binnen 3 werkdagen geen gehoor gegeven, dan wordt de bestelling geannuleerd.

6.5 Bij ophalen van de bestelling wordt u verzocht het product binnen 5 dagen op te halen, nadat u het op de website heeft gekocht. Als deze termijn overschreven wordt, wordt het product automatisch weer ter verkoop aangeboden.

6.6 Indien de koper zich niet in het land van verzending bevindt, is de koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten

6.7 De koper wordt verzocht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.


Artikel 7 Verzending en Levering

7.1 Curiosa Cabinet verzendt wereldwijd. Curiosa Cabinet werkt met variabele verzendkosten. Bij zeer grote en of zware pakketten kunnen er afwijkende verzendkosten van toepassing zijn of kan het product mogelijk alleen in de fysieke winkel worden afgehandeld. Curiosa Cabinet zal in hiervoor contact opnemen met de koper alvorens de bestelling in behandeling te nemen.

7.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. De koper is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste adresgegevens. Curiosa Cabinet is niet aansprakelijk voor zendingen die verloren zijn gegaan, of vertraagd zijn, als gevolg van verkeerd verstrekte adresgegevens.

7.3 Bestellingen (mits op voorraad) worden binnen 1 à 3 werkdagen verzonden met PostNL of een andere bezorgdienst. PostNL bezorgt van dinsdag t/m zaterdag. Curiosa Cabinet doet er alles aan om uw bestelling zo snel mogelijk te behandelen, maar kan de bezorgtijden niet garanderen. Bestellingen waarbij 1 of meer artikelen niet op voorraad zijn (en waarbij dit in de productomschrijving staat aangegeven), worden in zijn geheel verzonden zodra alles op voorraad is. Deelleveringen zijn in overleg ook mogelijk, er kunnen dan wel extra verzendkosten worden berekend.Tijdelijke wijzigingen in de levertijd worden op de homepage en in het bestelproces weergegeven.  

7.4 Het ophalen van de goederen kan op afspraak of tijdens winkelopeningstijden. Als u een product bestelt in de webshop, dient u dit product binnen 5 dagen op te halen.

7.5 Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende leveringsvoorwaarden die in overleg met de koper zullen worden toegepast.

7.6 Curiosa Cabinet zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Artikel 8 Retourneren & herroepingsrecht

8.1 Bij de aankoop van producten via de webshop heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Nieuwe producten dienen in de originele verpakking te zitten en ongebruikt te zijn; vintage producten dienen in de beschermende verpakking te zitten, waarin ze door Curiosa Cabinet zijn verstuurd. De bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper. Dit recht is niet van toepassing bij zakelijke opdrachten en transacties, hierbij zijn alle bestellingen bindend en houden automatisch een betaalverplichting in. 

8.2 Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien van het herroepingsrecht gebruik wordt gemaakt, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking geretourneerd worden, conform de door Curiosa Cabinet verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Curiosa Cabinet behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de koper of derden zijn gebruikt of beschadigd. 

8.3 De koper dient binnen 14 dagen na ontvangst van het product het product te retourneren. In de retourzending sluit de koper het ingevulde retourformulier van Curiosa Cabinet  bij. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. De koper is volledig verantwoordelijk voor het zorgvuldig en goed verpakken en verzenden van de retourzending.

Het artikel kan worden geretourneerd aan:
Curiosa Cabinet
Lange Leidsedwarsstraat 147
1017 NK Amsterdam
Tel: 31 (0) 6 4568 8695
E-mail: [email protected]

8.4 Indien de koper na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

8.5 Indien de koper gebruik maakt van zijn retourrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

8.6 Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

8.7 Van het retourrecht zijn alle producten uitgesloten die zijn gebruikt en/of beschadigd, die niet in de originele verpakking zitten. Verder zijn uitgesloten hygiëneproducten waarvan de verzegeling is verbroken en producten die maatwerk betreffen of op verzoek van de koper zijn aangepast.

8.8 De koper is verantwoordelijk voor verlies en/of beschadiging tijdens het retour verzenden naar Curiosa Cabinet. U wordt geadviseerd om de artikelen goed in te pakken en eventueel verzekerd te verzenden. Beschadigde retourzendingen worden door Curiosa Cabinet niet gecrediteerd. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor de koper, tenzij Curiosa Cabinet een verkeerd artikel heeft geleverd, of het artikel gebreken vertoont. In dat geval zijn de kosten voor Curiosa Cabinet en ontvangt u via e-mail een verzendlabel. Neem in dat geval eerst contact op via de mail. Indien u de bestelling zelf frankeert, worden deze kosten niet achteraf vergoed.

8.9 Zorgt u er voor dat de retourzending voldoende is gefrankeerd. Indien er gratis is verzonden in verband met een besteding van €150,-of meer en er worden artikelen geretourneerd, waardoor het nieuwe orderbedrag lager uitkomt dan €150,-, dan worden er alsnog verzendkosten berekend, welke in mindering gebracht op het te crediteren bedrag.

8.10 Zodra het artikel/de artikelen onbeschadigd en voldoende gefrankeerd door Curiosa Cabinet zijn ontvangen, wordt het aankoopbedrag binnen 5 werkdagen teruggestort. Indien er geen bankgegevens worden opgegeven, wordt het bedrag via iDeal teruggestort op de rekening die voor de betaling is gebruikt. Indien de zending onvoldoende gefrankeerd was, kan de terugbetaling een vertraging geven tot maximaal 14 dagen.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

9.1 De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen/ foto’s, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie niet mogen worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van de Curiosa Cabinet, dan wel de rechthebbende.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Indien één of beide partijen gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, overmacht, zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.

10.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.


Artikel 11 Schadevergoeding

11.1 Curiosa Cabinet kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van haar risico's liggen.

11.2 Curiosa Cabinet is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden of voor gevolgschade door verkeerd gebruik of door een voor Curiosa Cabinet niet te voorzien gebrek.


Artikel 12 De overeenkomst

12.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een orderbevestiging van een koper per e-mail is verzonden naar het door de koper opgegeven e-mail adres of zodra er via de mail of telefoon een overeenkomst is gesloten. Zodra de order is bevestigd via een van deze media, hebben de koper en Curiosa Cabinet een geldige overeenkomst. Deze bevestiging geldt hierbij, voor zover de wet dit toe laat, als een vermoeden van bewijs.

12.2 Alleen bestellingen met duidelijk vermelde naam, adresgegevens en telefoonnummer worden in behandeling genomen door Curiosa Cabinet.

12.3 Gereserveerde items worden maximaal 5 dagen vastgehouden. Na deze 5 dagen worden gereserveerde items weer te koop aangeboden, mits anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 13 Conformiteit en Garantie

13.1 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten worden door de koper binnen 3 dagen na aflevering aan Curiosa Cabinet gemeld. Na deze termijn kan niet worden gegarandeerd dat de schade vergoed wordt. Curiosa Cabinet kan om foto`s van het product en de eventuele schade vragen, of het artikel retour vragen ter beoordeling. De koper bewaart alle verpakkingsmaterialen en sluit foto`s bij van hoe de zending is aangeleverd (buitenkant verpakking inclusief verzendlabel, binnenkant verpakking inclusief verpakkingsmateriaal en foto`s van de schade aan het artikel of de artikelen). Curiosa Cabinet streeft naar een redelijke oplossing. Bij retour van een garantie-artikel zonder voorafgaand overleg, worden de verzendkosten door Curiosa Cabinet niet vergoed.

Artikel 14 – Geschillen

14.1 Op overeenkomsten tussen de koper en Curiosa Cabinet waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de koper woonachtig is in het buitenland.

14.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Curiosa Cabinet behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen.